Ponuka služieb

SLUŽBY

 

  • Projekcia zabezpečovacích a oznamovacích zariadení

  • Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky

  • Údržba a servis zariadenia

  • Odborné prehliadky

  • Pravidelné revízie

KOMPLEXNÁ DODÁVKA ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ (ZabZar) a OZNAMOVACÍCH ZARIADENÍ NA KĽÚČ

Staviame zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia na železnici s dodávkou technológie na kľúč od viacerých významných výrobcov

Priecestné ZabZar

Zaisťuje bezpečnosť cestnej a železničnej prevádzky v mieste križovania železničnej trate s cestnou komunikáciou.

Staničné ZabZar

Zaisťuje chod, prechod a posun vlakov v železničnej stanici. Stavia výhybky, výkoľajky a signalizuje priechodnosť koľají prostredníctvom návestidiel.

Traťové ZabZar

Zabezpečuje jazdu následných vlakov na trati a vylučuje protismernú jazdy vlakov po jednej koľaji.

Oznamovacie zariadenia

Slúžia na rýchle a spoľahlivé dorozumievanie medzi pracovníkmi zúčastnených na vlakovej doprave.

Informačné zariadenia

Informujú cestujúcu verejnosť o stave príchodov a odchodov vlakom na železničnej stanici.

Pokládka vedení

Metalické a optické vedenia poskytujú bezpečný prenos informácii medzi prevádzkami vlakovej dopravy