Realizujeme

Spádovisko v Čiernej nad Tisou

2019 – Ako generálny dodávateľ zabezpečujeme pre spoločnosť ŽSR kompletnú dodávku spádoviskového  systému vrátane koľajových bŕzd na cieľových koľajach. Celková hodnota projektu je viac ako 12 mil EUR. Na realizácii sa podieľa viacero spoločností, medzi ktorými sú spoločnosti První Signálni, AŽD, Spojstav, Betamat a TSS Grade

ŽST Považská Bystrica

2019 – V rámci obnovy železničného koridoru Bratislava – Žilina pre traťovú rýchlosť 160 km realizujeme od roku 2017 pre spoločnosť SIEMENS  práce súvisiace s vybudovaním nového staničného zabezpečovacieho zariadenia SIMIS W v ŽST Považská Bystrica

Priecestia Scheidt & Bachmann

2018 – V roku 2018 sme na Slovensku pre spoločnosť ŽSR postavili a uviedli do prevádzky 8 priecestí od firmy Scheidt & Bachmann

Prekládka kábla D4R7

2018 – Pre projekt diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 realizujeme prekládku diaľkového železničného kábla pri obci Jarovce

SLOVNAFT – Obnova železnice

2018 – Pre nadnárodnú spoločnosť SLOVNAFT, v rázmi projektu modernizácie železnice na D záťaž, obnovujeme zabezpečovacie zariadenia v úseku medzi Železničnou stanicou ÚNS a areálom rafinérie, vrátane dvoch železničných priecestí.