Referencie

 • Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre rýchlosť do 160 km/hod III.etapa (Trenčianska Teplá)
 • Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod, II.etapa (Považská Teplá – Žilina)
 • Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach TÚ 3121 Jesenské – Tisovec, DÚ 08 Hnúšťa – Tisovec PZZ v km 41,270; 41,482; 41,690
 • Náhrada jedno-drôtových mechanických závor TÚ 3121 Jesenské-Tisovec, DÚ 08 Hnúšťa – Tisovec PZZ v km 36,096
 • Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach traťový úsek Jesenské-odbočka Brezno – Halny-Brezno, PZZ v km 38,755
 • Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Barca-Rožňava žkm 19,385
 • Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach, TÚ 3291 Michaľany – Medzilaborce, PZZ km 49,062
 • Želiezovce, staničné zabezpečovacie zariadenie
 • Výstavba informačného systému pre cestujúcu verejnosť v ŽST Kraľovany
 • Rekonštrukcia priestorov reštaurácie ŽST Bratislava hlavná stanica
 • SLOVNAFT – Modernizácia železnice na D záťaž
 • Preložka kábla D4R7 – Jarovce
 • Presmerovanie okruhov PD a ED do optokábla, výmena traťového komb. kábla mimo obce Slovenské Nové Mesto
 • Oprava SZZ – montáž technologickej časti zariadenia v NŽST Heľpa
 • Náhrada mechanických návestidiel – montáž technologickej časti zariadenia v ŽST Vráble
 • Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach traťový úsek Trnava – Kúty, PZZ v km 12,291
 • Nemšová – Horné Srnie – Vlársky Priesmyk, automatické hradlo AH 2000
 • Rekonštrukcia rozhlasových ústrední, ŽST Bratislava hl. stanica- RÚ pre cestujúcich


GENERÁLNÝ KLIENT

 • montáž zabezpečovacieho zariadenia pre dynamické koľajové váhy žst. Devínska Nová Ves, žst. Čana, žst., Púchov, žst. Orlov, žst. Čierna Nad Tisou, žst. Maťovce, žst. Nové Zámky, žst. Košice
 • žst. Banská Bystrica komplexná rekonštrukcia vonkajšieho zabezpečovacieho zariadenia
 • montáž zabezpečovacieho zariadenia pre priemyselný park Zohor
 • rekonštrukcia vonkajšej kabelizácie a zabezpečovacieho zariadenia v žst. Kúty
 • komplexná rekonštrukcia zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia v žst. Kysak
 • žsr. Modernizácia trate Žilina – Krásno nad Kysucou (montáž zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia)
 • rekonštrukcia železničnej infraštruktúry traťový úsek źst.Bratislava – žst.Dunajská streda
 • žst. Žilina výmena informačného systému pre cestujúcich

VODOTIKA – MG spol. s r.o.:

 • preložka diaľkového a optického kábla ŽSR a Profinet

Slovnaft a.s. :

 • komplexná úprava zabezpečovacieho zariadenia vlečky Slovnaft a.s.

Ferona Slovakia a.s. :

 • montáž zabezpečovacieho zariadenia pre vlečku Ferona

SA Peugeot Citroen :

 • komplexná montáž zabezpečovacieho zariadenia pre vlečku PSA Peugeot Citroen

Mesto Senica :

 • vybudovanie verejného osvetlenia priemyselného parku Senica

Cesty nitra a.s. :

 • prekládka vzdušného vedenia Slažany
 • úprava zabezpečovacieho zariadenia železničného priecestia Velký Kýr
 • úprava zabezpečovacieho zariadenia železničného priecestia Šurany

Národná diaľničná spoločnosť a.s. :

 • vybudovanie nového chráneného železničného priecestia v km 108,392
 • železničnej trate Rusovce – Rajka
 • osadenie koľajového dotyku pre MAV
 • úprava autobloku v úseku žst. Bratislava hlavná stanica – žst. Lamač

VÚJE Trnava a.s. :

 • urany – Vrútky úprava traťového a staničného zabezpečovacieho zariadenia
 • Turany – Vrútky úprava traťových a diaľkových káblov ŽSR