Staničné zabezpečovacie zariadenia


Staničné zabezpečovacie zariedenie (SZZ) zaistuje plnenie podmienok pre bezpečnú jazdu po celu dobu prechodu vlaku alebo posunového dielu.

Podmienky pre bezpečnú jazdu sú:

  • volnosť vlakovej cesty
  • správne polohy všetkých prechádzaných a odvratných výhybiek a výkolajok
  • záver výchto prvkov to je znemožnenie ich pohybu po dobu jazdy vlaku alebo posunového dielu
  • vylúčenie súčasne zakázaných jazdných ciest, aby nedošlo k ohrozeniu postavenej vlakovej cesty jazdou iného vlaku alebo posunového dielu

Až po splnení tychto podmienok je možne prestaviť návestidlo na začiatku vlakovej cesty do polohy dovolujúcu jazdu.