Ponuka služieb


Spoločnosť KUMAT s.r.o zabezpečuje realizáciu:

 • líniových telekomunikačných kábelových trás
 • optických telekomunikačných kábelových trás
 • metalických telekomunikačných kábelových trás
 • miestnych systémov
 • diaľkových systémov
 • zabezpečovacích zariadení
 • telekomunikačných zariadení
 • rádiotelefónnych zariadení

Spoločnosť KUMAT s.r.o ponúka širokú škálu služieb investorom a dodávateľom, ktoré vyžadujú odbornú spôsobilosť pre práce v rezorte železničnej dopravy:

 • projekcia
 • montáž
 • servis
 • odborné prehliadky
 • revízie