Rozhlasové zariadenia

Rozhlasové zariadenie na riadenie železničnej dopravy.

Železničné rozhlasové zariadenie pre informovanie cestujúcich.