Referencie

Spoločnosť KUMAT s.r.o poskytuje služby aj týmto spoločnostiam:

Železnice Slovenskej republiky:

 • dodávka materiálu pre ŽSR Centrum logistiky a obstarávania
 • o prava výmenných dielov zabezpečovacieho zariadenia (relé, meniče, kódery...)
 • montáž zabezpečovacieho zariadenia pre dynamické koľajové váhy žst. Devínska Nová Ves, žst. Čana, žst., Púchov, žst. Orlov, žst. Čierna Nad Tisou, žst. Maťovce, žst. Nové Zámky, žst. Košice
 • žst. Banská Bystrica komplexná rekonštrukcia vonkajšieho zabezpečovacieho zariadenia
 • montáž zabezpečovacieho zariadenia pre priemyselný park Zohor
 • rekonštrukcia vonkajšej kabelizácie a zabezpečovacieho zariadenia v žst. Kúty
 • komplexná rekonštrukcia zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia v žst. Kysak
 • žsr. Modernizácia trate Žilina - Krásno nad Kysucou (montáž zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia)
 • rekonštrukcia železničnej infraštruktúry traťový úsek źst.Bratislava - žst.Dunajská streda
 • žst. Žilina výmena informačného systému pre cestujúcich

VODOTIKA - MG spol. s r.o. :

 • preložka diaľkového a optického kábla ŽSR a Profinet

Slovnaft a.s. :

 • komplexná úprava zabezpečovacieho zariadenia vlečky Slovnaft a.s.

Ferona Slovakia a.s. :

 • montáž zabezpečovacieho zariadenia pre vlečku Ferona

PSA Peugeot Citroen :

 • komplexná montáž zabezpečovacieho zariadenia pre vlečku PSA Peugeot Citroen

Mesto Senica :

 • vybudovanie verejného osvetlenia priemyselného parku Senica

Cesty nitra a.s. :

 • prekládka vzdušného vedenia Slažany
 • úprava zabezpečovacieho zariadenia železničného priecestia Velký Kýr
 • úprava zabezpečovacieho zariadenia železničného priecestia Šurany

Národná diaľničná spoločnosť a.s. :

 • vybudovanie nového chráneného železničného priecestia v km 108,392 železničnej trate Rusovce - Rajka
 • osadenie koľajového dotyku pre MAV
 • úprava autobloku v úseku žst. Bratislava hlavná stanica - žst. Lamač

VÚJE Trnava a.s. :

 • Turany - Vrútky úprava traťového a staničného zabezpečovacieho zariadenia
 • Turany - Vrútky úprava traťových a diaľkových káblov ŽSR