Priecestné zabezpečovacie zariadenia


Priecestné zabezpečovacie zariadenie (PZZ) zvyšuje bezpečnosť dopravy v mieste úrovňového križovania dvoch rozdielnych druhov dopravných ciest. Priecestné zabezpečovacie zariadenie včasným spustením výstrahy varuje účestníkov cestnej premávky pred železničným vozidlom, ktoré má prednosť a ktoré sa blíži k železničnému priecestiu.