Kontakty

Sídlo spoločnosti:
KUMAT spol. s.r.o.
Blagoevova 14
Bratislava 851 04

Prevádzka /poštový kontakt/:
KUMAT spol. s.r.o.
Dopravná 53
Bratislava 831 06

Email: kumat@kumat.sk
Tel/fax: +421 (0)2 2029 7818

IČO: 31334831
DIČ: 2020351278
IČ DPH: SK2020351278

Bankové spojenie:
Slovenska sporiteľňa MsP Bratislava
č.ú.: 0011452352/0900

overovací kód