O firme

Spoločnosť KUMAT s.r.o., bola založená v roku 1992 a od tohto roku uspokojuje potreby zákazníkov svojimi výrobkami a službami na slovenskom ako aj európskom trhu. Odbornej verejnosti na Slovensku je spoločnosť KUMAT známa ako realizátor líniových, telekomunikačných, optických a metalických kábelových trás, diaľkových a miestnych systémov.

Pre rezort železníc je spoločnosť KUMAT dodávateľom zabezpečovacích, telekomunikačných a rádiotelefónnych zariadení.

Spoločnosť zároveň ponúka širokú škálu služieb investorom a dodávateľom, ktoré vyžadujú odbornú spôsobilosť pre práce v rezorte železničnej dopravy (montáž, servis, odborné prehliadky a revízie). Našou prvoradou úlohou v ďalších rokoch bude aj naďalej spokojnosť našich zákazníkov. Pre naplnenie stanovených cieľov spoločnosť v roku 2002 zaviedla Systém manažérstva kvality ISO 9001:2000