Realizujeme výstavbu, údržbu a prevádzku zabezpečovacích a oznamovacích zariadení v rezorte železničnej dopravy a poskytujeme odbornú spôsobilosť pre toto odvetvie